Teos Yacht Rally & Teos Bahar Kupası Kayıt Formu

Mürettebat Listesi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

RALLİ KURALLARI 
· Ralli esnasında iletişim 73. Kanaldan yapılacaktır, ralli koordinatörünün talimatlarına uyulacaktır. 
· Ralli esnasında motor kullanmak aksi belirtilmedikçe serbesttir.
· Her tekne ralli süresince en az iki mürettebatla seyir edecektir.
· Tüm ralli katılımcıları denizde çatışma tüzüğüne uygun hareket edecektir.
· Türkiye ve Yunanistan kanun ve yürütmeliklerine uygun hareket edilecektir.
· Türkiye ve Yunanistan tarafından talep edilen; geçerli, pasaport, vize, transitlog, sigorta poliçesi (Yunanistan tarafından talep edilen klozları içeren), yat ruhsatnamesi, kaptan belgesi vb. evrakı hazır bulundurmakla yükümlüdürler. 
· Ralli tekneleri kayıtlı bulunduğu ülkenin bayrağını, Türk bayrağını ve Yunan bayrağını bulundurmak zorundadır.
· Ralli tekneleri ralli flamasını görünür bir yere toka etmek ve ralli numarasını bordolarında taşımak zorundadır.
· Ralli tekneleri 4922 sayılı “Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun”da belirtilen ekipman ve belgeleri bulundurmak zorundadırlar.
· Ralli komitesi gerekli görmesi halinde, teknelerin ralli kurallarında belirtilen hususlara uygunluğunu denetleyebilir. Uygunsuzluk tespit edilen durumlarda teknenin ralli dışına çıkartılmasına karar verebilir. Böyle bir durumda teknenin ralli dışında kalmasından doğabilecek her türlü zarar ve ziyanın katılımcıya ait olacağını katılımcı peşinen kabul ve taahhüt eder.
· Ralli komitesi huzuru bozan katılımcıyı organizasyondan çıkartma yetkisine haizdir. Böyle bir durumda teknenin ralli dışında kalmasından doğabilecek her türlü zarar ve ziyanın katılımcıya ait olacağını katılımcı peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

Destek Veren Kurumlar